Domeniul Ştiinţific, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2017-2018
Pozitia 42
 

 Iniţiator proiect: Director adjunct Profesor  Bechir Ghiulnar 

Coordonatori proiectProfesor  Bechir Ghiulnar şi profesor Grozeanu Adela-Cati
 
Contextul socio-cultural de astãzi impune din ce in ce mai mult ca  bagajul de cunoştinţe generale ale elevilor sã fie cât mai vast, iar aceastã activitate  vine în întâmpinarea pregãtirii elevilor  propunând o modalitate de îmbunãtãţire a  cunoştinţelor de culturã generalã.

Activitățile din proiect:Concursul se va desfãşura în douã etape:

  • 15 decembrie 2017-etapa locală-cu participare on-line
  • 24 aprilie 2018- etapa finală-cu participare on-line

Exemplu de diplomã pentru etapa localã:

 

An şcolar 2016-2017