Documente de diagnoza

a) Rapoartele de activitate semestriale

b) Rapoartele comisiilor si compartimentelor

c) Raportul anual de evaluare interna a calitatii