Informațiile pentru învățământul preșcolar  2021- 2022 

Acte necesare înscrierii

 1. Actul de identitate al părinţilor / tutorilor legali / reprezentanţilor legali /hotărârea de divorţ, în original + copie
 2. Certificatul de naştere al copilului, în original + copie
 3. Aviz epidemiologic – dovadă de vaccinare, la începerea anului şcolar
 4. Dosar de plastic

Program înscriere în învăţământul preşcolar

Completarea cererilor-tip de înscriere şi depunerea dosarelor se face de către părinte / tutore legal la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

 1. prima etapă 31 mai – 11 iunie 2021
 2. a doua etapă 28 iunie – 02 iulie 2021

Înscrierea se face la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, de luni până vineri între orele 12:30 – 14:30

Afişarea copiilor înscrişi după prima etapă – 25 iunie 2021

Afişarea copiilor înscrişi după a doua etapă – 16 iulie 2021

Grupe şi număr de locuri alocate

Grupa Număr grupe alocate Număr de locuri alocat
Mică 2 40
Mijlocie 2 40
Mare 3 60

Criterii de departajare

Criteriile generale de departajare sunt următoarele şi presupun existenţa:

 • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
 • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificate de orientare şcolară şi profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

 Criterii specifice de departajare pentru înscrierea în învăţământul preşcolar (dacă există mai multe solicitări decât numărul de locuri)

 • Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia unităţii de învăţământ (copie CI + procură notarială), în cazul în care programul de lucru al părinţilor nu permite supravegherea copilului (adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor).

Metodologie