CONCURSUL JUDEȚEAN DE LIMBA ENGLEZĂ  

« Let’s speak ….grammar! »

gramatica-a4-2018 (1)

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

 

 1. Disciplina: Limba engleză (L1 si L2)
 2. Titlul concursului : „Let’s …Grammar”
 3. Tipul de concurs: Concurs județean interdisciplinar de gramatică engleză și română, cu participare directă

Email proiect: savorbimgramatica@yahoo.com

 Scopul: Încurajarea spiritului competitiv prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la limba engleză și limba română

 1. Obiective specifice:
 • Evaluarea cunoştinţelor ştiinţifice de gramatică ale elevilor într-o manieră interdisciplinară;
 • Stimularea spiritului competitiv al elevilor;
 • Încurajarea profesorilor de a-și împărtăși metode de bună practică în evaluarea elevilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi cooperare între profesorii care predau limba română şi alte limbi străine din școlile partenere
 1. Nivelul de referință european: A2-B1
 2. participanti: 300
 3. Nivelul: gimnaziu (clasele V-VIII)
 4. Filiera: teoretică
 5. Tipul : concurs interdisciplinar de limba engleză și română cu participare directă. Fiecare şcoală parteneră va participa la etapa județeană a concursului cu un număr de 5 elevi pe nivel.

 Etapele concursului Etapa Locală : 16 martie, 2019 – se va desfășura în fiecare școală parteneră. Subiectele pentru această etapă vor fi transmise de către echipa de proiect din școala inițiatoare a proiectului.

 • Etapa județeană a concursului se va desfășura la Liceul Teoretic Callatis Mangalia pe data de 6 aprilie, 2019.
 1. Desfășurarea concursului:
 • Fiecare unitate școlară care va dori să se implice în proiect va semna un acord de parteneriat cu școala organizatoare a proiectului. Acordul de parteneriat semnat, ștampilat și înregistrat de către unitatea de învățământ parteneră, va fi trimis scanat prin mail, la adresa savorbimgramatica@yahoo.com, până pe 10 martie, 2019.
 • În conformitate cu acordul semnat, în cadrul fiecărei școli se va constitui o echipă de organizare a etapei locale a concursului formată din cadre didactice ce vor avea rol de asistenți si corectori. Coordonatorul acestei echipe (care va fi persoana de contact care va apărea pe acordul de parteneriat încheiat între școli) va fi responsabil cu:
 • trimiterea prin e-mail, la adresa savorbimgramatica@yahoo.com, a unei copii scanate a acordului de parteneriat (anexa 1) – data limită: 10 martie, 2019.
 • Organizarea în condiții optime a etapei locale de preselecţie a elevilor participanţi la competiţie în data de 16 martie, 2019. Subiectele pentru această etapă vor fi transmise de către echipa de proiect din școala inițiatoare a proiectului.
 • În urma desfășurării etapei locale, fiecare şcoală parteneră va participa la etapa județeană a concursului cu un număr de 5 elevi pe nivel înscrişi prin trimiterea formularului de înscriere anexat, până la data de 31 martie, 2019. Fișele de înscriere ale elevilor precum si a cadrelor didactice participante vor fi trimise scanate, semnate, ștampilate și înregistrate de către unitatea de învățământ parteneră. Formularele de înscriere vor fi trimise și în format word, fără semnătură și ștampilă, pentru a putea fi centralizate.
 • Fiecare școală parteneră are obligația de a trimite MINIM un profesor asistent și un profesor evaluator pentru fiecare disciplină la care a înscris elevi, conform formularelor de înscriere. Nerespectarea formularelor date sau a prezentului regulament atrage eliminarea din concurs a școlii partenere.
 • În perioada 18 – 30 martie, 2019, profesorii doritori sunt invitați să trimită propuneri de subiecte pentru cele două discipline. Propunerile vor trebui să respecte structura propusă de organizatori prin prezentul regulament. Toate aceste propuneri vor fi publicate în revista proiectului.
 1. Timpul de lucru: 60 de minute. Subiectele se rezolvă direct pe foaia de concurs.
 2. Punctaj maxim: 100 puncte.
 3. Comisia de evaluare va fi formată din profesori de la școlile partenere, înscriși în comisia de evaluare, conform formularului de înscriere.
 4. Evaluarea :

Subiectele vor fi tip grilă şi vor fi alcătuite din câte 25 de întrebări pentru fiecare disciplină din concurs. Fiecare răspuns corect va fi notat cu două puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Subiectele vor avea aceeași structură, pentru toate nivelele, cu grade de dificultate diferite, în funcţie de cerinţele programei școlare parcurse până la data concursului.

Punctajul final al lucrării se calculează prin adunarea punctajelor obținute la fiecare probă. Nu se vor acorda puncte din oficiu și nici punctaje intermediare. Premierea participanților se va face astfel: Premiul I – 100-94 puncte, Premiul II – 93-87 puncte, Premiul III – 86-80 puncte, Mentiune – 79-73 puncte.

 Premierea:

Vor fi realizate diplome pentru premiile I, II, III  şi menţiuni. Pe fiecare diplomă se va preciza numele elevului participant, numele profesorilor îndrumători și școala de proveniență. Distribuirea diplomelor și a altor documente rezultate din participarea la acest proiect se va face până pe 15 iunie 2019.

Ierarhia finală, precum și propunerile de subiecte și subiectele de la etapa județeană vor fi publicate în în revista proiectului, aflată la cel de al VII- lea număr, cu ISSN 2344-0171, ISSN –L 2344-0171 și vor fi putea folosite și la clasă, ca instrumente de evaluare interdisciplinară sau ca modele de subiecte pentru edițiile următoare.

Coordonatori:                                   Director al Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia,
Prof. Gherfi Simona                                       Prof. Iuliana- Corina Mihalache

Descarcă:

1. Acord și formulare înscriere

2. Regulament