afis1

 

FIȘA DE PREZENTARE A PROIECTULUI

 

Titlul proiectului : LET’S SPEAK….GRAMMAR!

(proiectul este inclus in Centralizatorul final pentru concursurile de limbi moderne derulate la nivelul județului Constanța in anul școlar 2017 – 2018)

Coordonator: Gherfi Simona, profesor limba engleză, tel. 0749550827

Email proiect: savorbimgramatica@yahoo.com

Domeniul în care se încadrează proiectul: ştiinţific

Locul şi  perioada de desfaşurare: Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, 19 mai,  2018

Proiectul este cu participare: directă

 

PREZENTAREA PROIECTULUI

 1. Argument, justificare, context

Iniţiativa derulării acestui proiect a fost determinată de conştientizarea necesităţii de a consolida relaţia elevilor cu limbile străine, în contextul unei Europe în care se accentuează tot mai mult nevoia de comunicare şi colaborare. Abordarea interdisciplinară favorizează atingerea la un nivel mai înalt a obiectivelor stabilite în demersul didactic şi dezvoltă gândirea critică a elevilor, creativitatea şi inventivitatea. Ideea dezvoltării acestui proiect la nivel național este determinată de reușita celor sase ediții anterioare, numărul participanților și interesul față de activitățile propuse în cadrul proiectului crescând de la an la an.

 

 1. Scopul proiectului:

Stimularea interesului pentru desfăşurarea unor activităţi de tip ştiinţific, valorificarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite la diverse discipline (limba română, limbi străine), precum şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi extracurriculare. Activităţile proiectului oferă posibilitatea încurajării şi valorificării şi stimularea spiritului competitiv.

    3. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:

Concursurile se adresează elevilor din gimnazial din instituţiile de învăţământ aplicante, care îşi vor consolida interesul pentru limba română sau limbile străine, valorificându-și cunoștințele într-o abordare transcurriculară.

 

 1. Beneficiarii direcți și indirecți:

Beneficiari direcţi: elevi din ciclul gimnazial de la Liceul Teoretic “Callatis”  şi din instituţiile de învăţământ aplicante, cadre didactice;

Beneficiari indirecţi: comunitatea locală prin familiile elevilor şi prin mediatizarea proiectului, instituţiile de cultură partenere.

 1. Durata proiectului: anul şcolar 2017 – 2018
 1. Descrierea activităţii principale

Titlul activităţii: Concurs interdisciplinar cu participare directă de gramatică a limbii române și  engleze, franceze sau germane Să  vorbim ….Gramatică! / Let’s speak ….Grammar!/ Allez parler…Grammaire!”/ „Sprechen wir….Grammatik!”

 1. Data/perioada de desfăşurare: 19 mai, 2018
 2. Locul desfăşurării: Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia
 3. Participanţi: elevi ai claselor V-VIII, cadre didactice de la şcoala iniţiatoare şi de la şcolile aplicante.
 4. Descrierea pe scurt a activității: Pornind de la spusele lui Emil Cioran „Nimic nu ne ajută mai mult să înţelegem melancolia decât o carte de gramatică. Gramatica e cel mai bun antidot împotriva urâtului”, adresăm elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare provocarea de a participa la un concurs interdisciplinar de limba română și limba engleză/ franceză/ germană, cu participare directa.
 • Subiectele vor fi tip grilă şi vor fi alcătuite din câte 25 de întrebări pentru fiecare disciplină din concurs. Ele vor fi formulate în conformitate cu programa școlară parcursă până la data concursului si vor avea un nivel mediu de dificultate. Nu se acordă puncte din oficiu.
 • Fiecare școală are obligația organizării unei etape de preselecţie a elevilor participanţi la competiţie. Fiecare unitate școlară înscrisă în concurs va participa la etapa finală a concursului cu un număr de 5 elevi pe nivel pentru fiecare două dintre disciplinele alese.
 • Fiecare școală parteneră are obligația de a trimite MINIM un profesor asistent și un profesor evaluator pentru fiecare disciplină la care a înscris elevi, conform formularelor de înscriere.
 • Etapa finală a concursului se va desfășura la Liceul Teoretic Callatis Mangalia pe data de 19 mai, 2018. Durata concursului este de o oră. Subiectele se vor rezolva pe foile de concurs, participanții neavând nevoie de ciornă. Evaluarea lucrărilor se va face în aceeași zi de către profesorii înscriși în comisia de evaluare, conform formularului de înscriere.
 • Punctajul final al lucrării se calculează prin adunarea punctajelor obținute la fiecare probă. Nu se vor acorda puncta din oficiu și nici punctaje intermediare. Premierea participanților se va face astfel: Premiul I – 100-95 puncte, Premiul II – 90-94,99 puncte, Premiul III – 85-89,99 puncte, Mentiune – 80-84,99 puncte.
 • Vor fi realizate diplome pentru premiile I, II, III  şi menţiuni. Pe fiecare diplomă se va preciza numele elevului participant, numele profesorilor îndrumători și școala de proveniență.
 • Ierarhia finală, precum și subiectele vor fi publicate în în revista proiectului, aflată la cel de al VI- lea număr, cu ISSN 2344-0171, ISSN –L 2344-0171 și vor fi putea folosite și la clasă, ca instrumente de evaluare interdisciplinară sau ca modele de subiecte pentru edițiile următoare.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE

 • Înscrierea se va face prin completarea formularelor de înscriere (anexa 1) și a acordului de parteneriat (anexa 2)  atașate. Acestea vor fi înregistrate, avizate și semnate de către conducerea școlii partenere și vor fi trimise scanate pe adresa de email a concursului până cel târziu, 11 mai, 2018.
 • Formularele de înscriere vor fi trimise și în format word, fără semnătură și ștampilă, pentru a putea fi centralizate. Nerespectarea formularelor date sau a prezentului regulament atrage eliminarea din concurs a școlii partenere.
 • Acordul de parteneriat, în 2 exemplare originale va fi adus în ziua concursului de către profesorul coordonator al școlii partenere pentru a fi semnat și ștampilat de către directorul instituției organizatoare.

 

Coordonator:                                                                                   Director:

Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia

 

Prof.    Gherfi Simona                                                                       Prof. Mihalache Iuliana Corina

Descarcă formulare de înscriere

https://drive.google.com/file/d/1UyK3Va2X8Z4cwdICYlikg9CxW-0PzUpq/view?usp=sharing