Asociatia Părinţilor Elevilor Liceului Teoretic “Callatis” s-a constituit cu statut juridic în anul 2000 şi are ca scop:

  • sprijinirea activităţii şcolare, prin obţinerea de fonduri necesare desfăşurării optime a procesului de învăţământ
  • organizarea de activităţi instructiv-educative extraşcolare
  • organizarea de activităţi şi manifestări care să conducă la creşterea performanţelor şcolare, la motivarea elevilor, la susţinerea materială a elevilor cu probleme speciale
  • stabilirea de legături cu alte asociaţii care au ca scop îmbunătăţirea activităţii şcolare
  • promovarea imaginii liceului în plan naţional şi internaţional.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI

Preşedinte:

  • Suiugan Paula

Vicepreşedinţi:

  • Săvulescu Maricica

Secretar:

Trezorerie/ Casier

Membrii:

Cenzor:

  • Stăiculescu Emilia

Reprezentantul asociaţiei în Consiliul de administraţie

  • Suiugan Paula
  • Săvulescu Maricica

Reprezentantul asociaţiei în comisia de calitate

Reprezentanţii asociaţiei în comisia de prevenire şi de combatere a violenţei