COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Nr.

crt.

Nume şi prenume

1

Mihalache Iuliana-Corina – director

2

Bechir Ghiulnar- cadru didactic, director adjunct

3

Lipnic Monica-Silvia – cadru didactic

4

Costache Livia – cadru didactic

5

Pătrînoiu Luminiţa – cadru didactic

6

Radu Victoria – cadru didactic – coordonator structură: GPN nr. 2 Mangalia

7

Suiugan Paula Roza- reprezentant părinţi

8

Săvulescu Maricica- reprezentant părinţi

9

Baciu-Nenciu Andrei- reprezentant elevi

10

Crăciunescu Teodor – reprezentant primar

11

Toma Vaile Dorel- reprezentant al Consiliului Local Mangalia

12

Foleanu Paul- reprezentant al Consiliului Local Mangalia

13

Andrei Sorin- reprezentant al Consiliului Local Mangalia

Tudor Lakme – observator SLSIP

Ungureanu Minodora – secretar