COMISII AN ŞCOLAR 2017 – 2018


COMISII AN ŞCOLAR 2015 – 2016

NR. CRT. COMISII METODICE RESPONSABIL(I) MEMBRI
1. Comisia metodică pentru învăţământ primar Negrilă Marcela Bibicu Ioana – Mirela, Bulboacă Olga, Codău Rodica, Dincă Anca-Maria, Dragotă Gheorghiţa, Ivan Ana-Anca, Lungu Georgeta, Neculăeş Maria, Vlăduţ Dorina, Negrilă Marcela, Praisu Slagiana, Ungureanu Minodora
2. Comisia metodică pentru învăţământ preşcolar Balint Mihaela-Valentina Balint Mihaela–Valentina, Duca Mădălina, Lăpădat Gabriela-Ligia, Ursu Petra, Radu Victoria, Spînu Elena, Ilie Victoria
3. Comisia metodică/ catedra de limba şi literatura română Angheluţă Cristina-Liliana Angheluţă Cristina-Liliana, Dumitrescu Ionel, Costache Maria-Livia, Căutiş Marin, Grozeanu Adela-Cati, Întorsură-Moldoveanu Geanina
4. Comisia metodică/ catedra de matematică Sali Ghiulserin Arsinte Vasile, Sali Ghiulserin, Bechir Ghiulnar, Graure Corina-Viorica, Crăciunescu Teodor,
5. Comisia metodică/ catedra de limbă engleză Munteanu Didina Limba engleza: Munteanu Didina, Gherfi Simona, Gherghisan Oana, Lipnic Silvia, Mirea Denisa,
6. Comisia metodică/ catedra de limbă franceză – limbă germană Boncu Cristina Limba franceză: Boncu Cristina, Marcu Peghi

Limba germană: Gălăţanu Iolanda

7. Comisia metodică/ catedra de de fizică Tohăneanu-Iatan Janina Fizică: Tohăneanu-Iatan Janina, Avădănei Vianora, Hovan Hortensia – Simona
8. Comisia metodică/ catedra de chimie – biologie Diaconu Daniela Biologie: Diaconu Daniela, Giurcă Mioara-Adina,

Chimie: Pătrînoiu Luminiţa, Rădulescu Ecaterina, Vlad Constantin,

9. Comisia metodică/ catedra de istorie -geografie Pădureanu Elena – Sanda Geografie: Chelaru Melania-Daniela, Han Geta

Istorie: Cuseac Silvia, Pădureanu Elena Sanda

10. Comisia metodică / catedra de religie -ştiinţe socio-umane Tudor Valentina-Zamfira Religie: Tudor Valentina-Zamfira, Pâncu Alexandra

Ştiinţe socio-umane: Itu Alina, Faliboga-Andrei Carmen-Silvia, Cântea Silvia, Ambruş Adrian

11. Comisia metodică / catedra de informatică şi educaţie tehnologică Magaz Georgeta Informatică: Magaz Georgeta-Vasilica, Popa Maria-Gabriela, Pilat Mihaela-Elena;

Educaţie tehnologică: Amza Nurdan,

12. Comisia metodică/ catedra de arte şi sport Tudor Lakme Sport: Tudor Lakme, Bâsceanu Ionuţ, Mustafa Erwin

Muzică: Hariton Cristian;

Educaţie plastică: Buzea Ramona,

13. Comisia diriginţilor Tudor Valentina Grupe grădiniţă: Duca Mădădălina, Lăpădat Gabriela-Ligia, Ursu Petra, Radu Victoria, Balint Mihaela, Spînu Elena, Ilie Victoria

Învăţători: Bibicu Ioana – Mirela, Bulboacă Olga, Codău Rodica, Dincă Anca-Maria, Dragotă Gheorghiţa, Ivan Ana-Anca, Lungu Georgeta, Neculăeş Maria, Vlăduţ Dorina, Negrilă Marcela, Praisu Slagiana, Ungureanu Minodora

Diriginţi gimnaziu: Boncu Cristina, Grozeanu Adela, Angheluţă Cristina, Chelaru Melania, Pădureanu Elena Sanda, Hovan Hortensia Simona, Gherfi Simona, Crăciunescu Teodor,

Diriginţi liceu: Lipnic Silvia, Magaz Georgeta, Avădănei Vianora, Munteanu Didina, Costache Maria-Livia, Pilat Mihaela, Tudor Lakme, Gherghişan Oana. Diaconu Daniela, Căutiş Marin, Giurcă Mioara-Adina, Mărginean Alina-Daniela, Dumitrescu Ionel, Popa Gabriela-Maria, Tohăneanu-Iatan Janina, Mustafa Erwin, Cuseac Silvia.

 

NR. CRT. COMISII cu caracter permanent RESPONSABIL(I) MEMBRI
1 Comisia pentru curriculum Pătrînoiu Luminiţa Responsabilii comisiilor metodice
2 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii Popa Gabriela Codău Rodica, Gherfi Simona, Pilat Mihaela, Spînu Elena,

reprezentant elevi,

reprezentant părinţi,

reprezentant CL Mangalia

3 Comisia de prevenire şi reducerea violenţei în mediul şcolar Faliboga-Andrei Carmen-Silvia – Cuseac Silvia (CPPE)

– Grozeanu Adela

– Giurcă Adina

– Pilat Mihaela

-reprezentant C L Mangalia,

– reprezentant Poliţie – politistul de proximitate Saviţchi Mihai,

– reprezentant al părinţilor,

– reprezentant al Consiliului Şcolar al Elevilor

4 Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar Gherghişan Oana Bâsceanu Ionuţ, Mirea Denisa
5 Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă Lipnic Silvia Monica Costache Livia, Gherghişan Oana, Munteanu Didina, Neculăeş Maria, Tudor Valentina
6 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă Tudor Lakme Diaconu Daniela, Radu Victoria, Pintilie Mariana, dr. Bucur Ana-Maria
7 Comisia pentru situaţii de urgenţă Bechir Ghiulnar Munteanu Didina, Mustafa Erwin, Tohăneanu-Iatan Janina, Spînu Elena, Pintilie Mariana, Stăiculescu Emilia, Bargan Gabriela
8 Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală Bechir Ghiulnar

Angheluţă Cristina

Praisu Slagiana, Dragotă Gheorghiţa, Stăiculescu Emilia
9 Comisia pentru control managerial intern

 

Pătrînoiu Luminiţa Diaconu Daniela, Tudor Valentina, Rafuka Rodica, Bargan Gabriela, Sucilă Adriana
10 Comisia de gestionare SIIIR

 

Pătrînoiu Luminiţa Bargan Gabriela, Rafuka Rodica, Sucilă Adriana, Ştefan Georgeta, Stăiculescu Emilia
11 Comisia pentru programe şi proiecte educative

 

Cuseac Silvia Tohăneanu-Iatan Janina, Han Geta, Neculăeş Maria, Lăpădat Ligia
12 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare Bulboacă Olga

Gherfi Simona

Lungu Georgeta, Han Geta, Hovan Simona, Magaz Georgeta, Sali Ghiulserin
13 Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

 

Bechir Ghiulnar Dumitrescu Ionel, Mustafa Erwin, Bâsceanu Ionuţ, părinte Bodea Lenuţa, elev Erceanu Lavinia
14 Comisia privind managementul riscurilor de corupţie

 

Pătrînoiu Luminiţa Consilier de integritate – Bechir Ghiulnar, Sucilă Adriana, Rafuka Rodica, Pintilie Mariana, Bargan Gabriela, Stăiculescu Emilia

 

NR. CRT. COMISII TEMPORARE RESPONSABIL(I) MEMBRI
1 Comisia paritară Pătrînoiu Luminiţa

Bechir Ghiulnar

Tudor Lakme, Diaconu Daniela
2 Comisia pentru actualizarea regulamentului şi monitorizarea aplicării RI Diaconu Daniela Ungureanu Minodora, Tohăneanu-Iatan Janina, Tudor Valentina, Graure Corina
3 Comisia Locală de Acţiune Comunitară din cadrul SNAC Faliboga-Andrei Carmen-Silvia Bibicu Mirela, Ivan Ana-Anca, Lungu Georgeta, Ungureanu Minodora, Diaconu Daniela, Pilat Mihaela, Tohăneanu-Iatan Janina, Tudor Valentina
4 Comisia pentru educaţie ecologică Chelaru Melania

Dincă Anca

Diaconu Daniela, Giurcă Adina, Grozeanu Adela, Marcu Peghi, Tohăneanu-Iatan Janina, Bibicu Mirela, Ivan Ana-Anca, Lungu Georgeta, Praisu Slagiana, Ungureanu Minodora
5 Comisia pentru programul social „Lapte şi Corn” Pintilie Mariana Spînu Elena, Stăiculescu Emilia
6 Comisia de mobilităţi Avădănei Vianora Costache Livia , Magaz Georgeta, Popa Gabriela
7 Comisie de selectare de oferte Bechir Ghiulnar
8 Comisia de promovarea imaginii şcolii şi Web design Popa Gabriela Avădănei Vianora, Faliboga Carmen, Gherfi Simona, Fronea Cătălin-Mihai (XII A), Marinică Alexandru (XII A)

Director,

Prof. Patrînoiu Luminița