Ziua porţilor deschise – clasa pregătitoare

28 Februarie 2017 , Ora 12:00 – în incinta Grădiniţei numărul 2 , structura Liceului Teoretic “Callatis”, în sălile în care îşi desfăşoară cursurile clasele pregătitoare

 

Program înscriere în învăţământul primar

pentru anul şcolar 2017 – 2018 prima etapă 28 februarie – 16 martie 2017

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicit înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

Acte necesare înscrierii în clasa pregătitoare şi clasa I,

an şcolar 2017 – 2018

1. Actul de identitate al părintelui /tutorelui, în original + copie

2. Certificatul de naştere al copilului, înoriginal + copie

3. Adeverinţă de evaluare a dezvoltării psihosomatice (unde este cazul)

4. Aviz epidemiologic – dovadă de vaccinare

5. Folie de plastic

Clase şi număr de locuri alocate pentru pentru anul şcolar 2017 – 2018 clasa pregătitoare,

Număr clase alocat – 3

Număr de locuri alocat – 75

 

Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea în învăţământul primar 2017-2018

1) Existența unui document care dovedește cǎ unul dintre pǎrinți este cadru didactic / cadru didactic auxiliar / angajat în învǎțǎmânt;

2) Distanța domiciliului copilului fațǎ de școalǎ;

3) Ordinea depunerii dosarelor.

Criteriile de departajare se aplică în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit. Vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Criterii generale de departajare sunt următoarele:

a)existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.

Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c)existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

Mai jos se pot descarca materialele care contin:

  • Circumscriptie
  • Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018
  • Calendarul inscrierii in invatamantul primar
  • Ordinul privind aprobarea calendarului si a metodologiei

 

Director,

Prof. Mihalache Iuliana Corina


Link util:    Înscrierea în învățământul primar 2017-2018 | Ministerul Educației Naționale