SPELLING BEE

 

afis-spelling-bee-2018-bun

Titlul proiectului : SPELLING BEE

Coordonator: Gherfi Simona, profesor limba engleză, tel. 0749550827

Email proiect: gherfisimona@yahoo.com

 Domeniul în care se încadrează proiectul: ştiinţific

Locul şi  perioada de desfaşurare: Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, 30 Martie, 2019

Proiectul este cu participare: directă                                                           

 1. Disciplina: Limba engleză (L1)
 2. Titlul concursului : „Spelling Bee”
 3. Tipul de concurs: Concurs județean interactiv de limba engleză, cu participare directă
 4. Coordonator: Gherfi Simona, profesor limba engleză, tel. 0749550827
 5. Email proiect: gherfisimona@yahoo.com
 6. Scopul: Încurajarea spiritului competitiv prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la limba engleză
 7. Obiective specifice:
 • Evaluarea cunoştinţelor de limba engleză ale elevilor într-o manieră interactivă;
 • Stimularea spiritului competitiv al elevilor;
 • Încurajarea profesorilor de a-și împărtăși metode de bună practică în evaluarea elevilor;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare şi cooperare între profesorii care predau limba engleză din școlile partenere
 1. Nivelul de referință european: A1-A1+
 2. participanti: 150
 3. Nivelul: primar (clasele III-IV)
 4. Filiera: teoretică
 5. Tipul : concurs interactiv de limba engleză cu participare directă. Fiecare şcoală parteneră va participa la etapa județeană a concursului cu un număr de 10 elevi pe nivel.
 1. Etapele concursului
 • Etapa Locală : 30 martie, 2019 – se va desfășura în fiecare școală parteneră în conformitate cu regulamentul general de desfășurare al concursului.
 • Etapa județeană a concursului se va desfășura la Liceul Teoretic Callatis Mangalia pe data de 20 aprilie, 2019.
 1. Desfășurarea concursului:

Odată cu lansarea proiectului, organizatorii vor face cunoscute listele de cuvinte ce vor fi utilizate în concurs, pentru fiecare nivel de studiu. Aceste liste de cuvinte vor fi alcătuite în conformitate cu programele de studiu în vigoare.

Fiecare unitate școlară care va dori să se implice în proiect va semna un acord de parteneriat cu școala organizatoare a proiectului. Acordul de parteneriat semnat, ștampilat și înregistrat de către unitatea de învățământ parteneră, va fi trimis scanat prin email, la adresa gherfisimona@yahoo.com, până pe 20 martie, 2019.

În conformitate cu acordul semnat, în cadrul fiecărei școli se va constitui o echipă de organizare a etapei locale a concursului. Coordonatorul acestei echipe (care va fi persoana de contact care va apărea pe acordul de parteneriat încheiat între școli) va fi responsabil cu trimiterea prin unei copii scanate a acordului de parteneriat și organizarea în condiții optime a etapei locale de preselecţie a elevilor participanţi la competiţie în data de 30 martie, 2019.

În urma desfășurării etapei locale, fiecare şcoală parteneră va participa la etapa județeană a concursului cu un număr de 10 elevi pe nivel înscrişi prin trimiterea formularului de înscriere anexat, până la data de 10 aprilie, 2019. Fișa de înscriere a elevilor si a cadrelor didactice participante va fi trimisă scanată, semnată, ștampilată și înregistrată de către unitatea de învățământ parteneră. Formularele de înscriere vor fi trimise și în format word, fără semnătură și ștampilă, pentru a putea fi centralizate.

La fiecare 10 elevi înscriși va exista un profesor evaluator de la școala de proveniență a elevilor. Nerespectarea formularelor date sau a prezentului regulament atrage eliminarea din concurs a școlii partenere.

 1. Timpul de lucru: Fiecare etapă are un timp specific de desfășurare: 1 minut de gândire pentru etapa cuvintelor și 2 minute pentru etapa compunerii de propoziții.
 2. Punctaj maxim: 100 puncte.
 3. Comisia de evaluare va fi formată din profesori de la școlile partenere, înscriși în comisia de evaluare, conform formularului de înscriere.
 4. Evaluarea :
 • În ziua concursului, ce se va desfășura în sălile de clasă ale Liceului Teoretic Callatis Mangalia, pe rând, fiecare concurent va extrage un cuvânt în limba română, pe care îl va citi cu voce tare şi apoi îl va traduce în engleză.
 • Dacă traducerea este corectă, concurentul va merge la tablă şi va scrie cuvântul, pe care apoi îl va pronunţa pe litere, în alfabetul englez. Nu se consideră eliminatorie pronunţia greşită a cuvântului în limba engleză.
 • Se va continua astfel până când concurentul va greşi, dar nu mai mult de 5 cuvinte traduse şi spuse pe litere corect. Fiecare cuvânt corect este notat cu 10 puncte. Maximum de puncte obtinute în această etapă este de 50 de puncte.
 • Departajarea între ultimii concurenţi rămaşi în concurs pentru fiecare nivel, se va face prin alcătuirea de propoziţii corecte cu cuvinte extrase anterior, având următoarea structură:

CLASA  a III a :

– I și a II a propoziție să conțină mimim 5 cuvinte (5 puncte prima  propozitie corectă și 10 puncte a II a propoziție corectă)

– a III-a propoziție să conțină minim 6 cuvinte (15 puncte)

– a IV-a propoziție să arate o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii (20 de puncte)

CLASA  a IV a :

– I și a II a propoziție să conțină mimim 6 cuvinte (5 puncte prima  propozitie corectă și 10 puncte a II a propoziție corectă)

– a III-a propoziție să arate o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii (15 puncte)

– a IV-a propoziție să arate o acțiune generală, repetată. (20 de puncte)

 1. Premierea:

Vor fi realizate diplome pentru premiile I, II, III  şi menţiuni. Pe fiecare diplomă se va preciza numele elevului participant, numele profesorului îndrumător și școala de proveniență. Profesorii evaluatori vor primi adeverinţe de participare. Distribuirea diplomelor și a altor documente rezultate din participarea la acest proiect se va face până pe 15 iunie 2019.

 

Coordonator:                                                                             Director al Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia,
Prof. Gherfi Simona                                                                      Prof. Iuliana- Corina Mihalache

Descarca lista de cuvinte, acordul și formularul de înscriere:

1. Clasa a III-a

2. Clasa a IV-a

3. Descarcă formular de înscriere/ acord