afis-spelling-bee-2018-bun

Titlul proiectului : SPELLING BEE

(proiectul este inclus in Centralizatorul final pentru concursurile de limbi moderne derulate la nivelul județului Constanța in anul școlar 2017 – 2018)

Coordonator: Gherfi Simona, profesor limba engleză, tel. 0749550827

Email proiect: gherfisimona@yahoo.com

 Domeniul în care se încadrează proiectul: ştiinţific

Locul şi  perioada de desfaşurare: Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, 9 IUNIE, 2018

Proiectul este cu participare: directă

                                                                             

PREZENTAREA PROIECTULUI

  1. Argument, justificare, context Iniţiativa derulării acestui proiect a fost determinată de conştientizarea necesităţii de a consolida relaţia elevilor cu limbile străine, în contextul unei Europe în care se accentuează tot mai mult nevoia de comunicare şi colaborare. Abordarea interdisciplinară favorizează atingerea la un nivel mai înalt a obiectivelor stabilite în demersul didactic şi dezvoltă gândirea critică a elevilor, creativitatea şi inventivitatea. Absenţa concursurilor care să încurajeze spiritul de competiţie al elevilor din ciclul primar, pasionaţi de limba engleză a fost un alt motiv al creării acestui proiect.
  2. Scopul proiectului:  Stimularea interesului pentru desfăşurarea unor activităţi de tip ştiinţific, valorificarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite la clasă prin metode inedite, ludice, precum şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi extracurriculare. Activităţile proiectului oferă posibilitatea încurajării şi valorificării potenţialului competitiv al elevilor.
  3. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: Concursul se adresează elevilor din ciclul primar, din clasele a III a și a IV a din instituţiile de învăţământ aplicante, care îşi vor consolida interesul pentru limba engleză valorificând cunoştinţele într-o manieră competitivă.

 REGULAMENTUL CONCURSULUI

 • Acest concurs se adresează elevilor din clasele a  III -a şi a IV -a, care studiază limba engleză şi vor să îşi evalueze cunoştinţele de vocabular  dobândite, în cadrul unui concurs interactiv.
 • Odată cu lansarea proiectului, organizatorii vor face cunoscute listele de cuvinte ce vor fi utilizate în concurs, pentru fiecare nivel de studiu. Aceste liste de cuvinte vor fi alcătuite în conformitate cu programele de studiu în vigoare.
 • În ziua concursului, ce se va desfășura pe 9 iunie, 2018, de la ora 9.30, în sălile de clasă ale Liceului Teoretic Callastis Mangalia, pe rând, fiecare concurent va extrage un cuvânt în limba română, pe care îl va citi cu voce tare şi apoi îl va traduce în engleză.
 • Dacă traducerea este corectă, concurentul va merge la tablă şi va scrie cuvântul, pe care apoi îl va pronunţa pe litere, în alfabetul englez. Nu se consideră eliminatorie pronunţia greşită a cuvântului în limba engleză.
 • Se va continua astfel până când concurentul va greşi, dar nu mai mult de 7 cuvinte traduse şi spuse pe litere corect. Departajarea între ultimii concurenţi rămaşi în concurs pentru fiecare nivel, se va face prin alcătuirea de propoziţii corecte cu cuvinte extrase anterior, având următoarea structură:

CLASA  a III a : – prima propoziție să conțină mimim 5 cuvinte

– a II-a propoziție să conțină minim 6 cuvinte

– a III-a propoziție să arate o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii

CLASA  a IV a : – prima propoziție să conțină mimim 6 cuvinte

– a II-a propoziție să arate o acțiune în desfășurare în momentul vorbirii

– a III-a propoziție să arate o acțiune generală, repetată.

 • Fiecare profesor organizator de la şcolile partenere, va organiza o etapă de preselecţie a elevilor participanţi la competiţie.
 • Fiecare şcoală va participa la etapa finală a concursului cu un numar de 10 elevi pe nivel, înscrişi prin trimiterea formularului de înscriere anexat, la profesorii organizatori, până la data de 5 iunie, 2018.
 • La fiecare 10 elevi înscriși va exista un profesor evaluator de la școala de proveniență a elevilor.
 • Etapa finală a concursului se va desfăşura la Liceul Teoretic Callatis, în data de 9 iunie, 2018, ora 9.30.  Părinţii sunt invitaţi să ia parte la această manifestare.
 • Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni. Câștigătorii vor primi diplome. Profesorii evaluatori vor primi adeverinţe de participare. Festivitatea de premiere va avea loc în aceeași zi, la finalul concursului.

 

Coordonator:                                                                             Director al Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia,
Prof. Gherfi Simona                                                                      Prof. Iuliana- Corina Mihalache

Descarca lista de cuvinte:

1. Clasa a III-a

2. Clasa a IV-a

Descarcă formular de înscriere