Consiliul Şcolar al Elevilor este structura care reprezintă în prezent elevii din Liceul Teoretic “Callatis”, fiind un factor important al democratizării școlii și incurajării relației de parteneriat profesor-elev.

           Scopul Consiliului este dezvoltarea gradului de asociativitate şi responsabilizare socială în rândul elevilor şi asigurarea unui climat educaţional democratic şi de calitate. Elevii, priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor, vor reprezenta o forţă în societate, în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii, sub aspectul îmbunătăţirii acesteia. Consiliul îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.

Conducerea Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul Teoretic “Callatis” (2014-2015):

Președinte:
Chiriţoiu Roxana-Maria

Vice-președinți:
Petrea Bianca
Dragomir Ștefan
Erceanu Lavinia

Secretar:
Rafailă Alina

Consiliul Elevilor:
– reprezint
ă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;
– este structur
ă consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M. E. C. T. S.);
– este organizat
şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial.