Oferta educațională 2019-2020

ANUNȚ!

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv

PROBA SCRISĂ – 15.05.2019

       Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul 8.00 – 8.30 pe bază de carte de identitate (carnet de elev cu poză, semnat şi ştampilat la zi, pentru elevii care nu au carte de identitate).

Lucrarea scrisă se redactează cu instrumente de scris cu pastă/cerneală albastră. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris cu pastă care se  poate șterge. Răspunsurile redactate cu creionul nu vor fi luate în considerare la evaluare. Lucrările scrise redactate cu pastă/cerneală de altă culoare decât albastru vor fi anulate, iar candidatul declarat ”respins”.

PROBA ORALĂ – 15.05.2019

       Candidaţii se vor prezenta cu 30 de minute înainte de ora programată pentru susţinerea probei orale