Asociatia Părinţilor Elevilor Liceului Teoretic “Callatis” s-a constituit cu statut juridic în anul 2000 şi are ca scop:

 • sprijinirea activităţii şcolare, prin obţinerea de fonduri necesare desfăşurării optime a procesului de învăţământ
 • organizarea de activităţi instructiv-educative extraşcolare
 • organizarea de activităţi şi manifestări care să conducă la creşterea performanţelor şcolare, la motivarea elevilor, la susţinerea materială a elevilor cu probleme speciale
 • stabilirea de legături cu alte asociaţii care au ca scop îmbunătăţirea activităţii şcolare
 • promovarea imaginii liceului în plan naţional şi internaţional.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI

2018-2020

Preşedinte:

 • Apostol Ionela-Elena

Vicepreşedinte:

 • Soium Daniela

Secretar:

 • Handac Georgiana

Trezorerie/ Casier

 • Bargan Gabriela

Membrii:

 • Obreja Ionela
 • Aldea Mihaela

Cenzor:

 • Stăiculescu Emilia

Reprezentanţii asociaţiei în Consiliul de administraţie

 • Apostol Ionela-Elena
 • Soium Daniela

Reprezentantul asociaţiei în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Berei Ionela-Daniela

Reprezentantul asociaţiei în Comisia de prevenire şi de combatere a violenţei

 • Apachite-Zaituc Elena

Reprezentantul asociaţiei in Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

 • Petrea Elena

2017-2018

Preşedinte:

 • Suiugan Paula

Vicepreşedinte:

 • Săvulescu Maricica

Secretar:

 • Handac Georgiana

Trezorerie/ Casier

 • Bargan Gabriela

Membrii:

 • Caltut Ionescu Florentina
 • Aldea Mihaela

Cenzor:

 • Stăiculescu Emilia

Reprezentantii asociaţiei în Consiliul de administraţie

 • Suiugan Paula
 • Săvulescu Maricica

Reprezentantul asociaţiei în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Encica Adriana

Reprezentanţii asociaţiei în Comisia de prevenire şi de combatere a violenţei

 • Lupuleasa Iulian
 • Aldea Mihaela

Reprezentantul asociatiei in Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

 • Baubec Sibel