Toate planurile–cadru valabile pot fi accesate la adresa: http://programe.ise.ro/actuale.aspx