Înscriere an școlar 2022-2023

Acte necesare înscrierii în clasa pregătitoare:

  1. Actul de identitate al părinţilor / tutorilor legali / reprezentanţilor legali /hotărârea de divorţ, în original + copie (Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului)
  1. Certificatul de naştere al copilului, în original + copie
  1. Recomandare de înscriere la clasa pregătitoare (𝘥𝘰𝘢𝘳 pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie – 31 decembrie 2022),  copie
  1. Aviz epidemiologic – dovadă de vaccinare
  2. Folie de plastic

Clase şi număr de locuri alocate pentru clasa pregătitoare

Număr clase alocat  2

Număr de locuri alocat 44

Criterii de departajare

Criteriile de departajare se aplică în situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit. Vor fi aplicate criterii de departajare generale, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022 – 2023.

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinț Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

Program înscriere în învăţământul primar

Completarea cererilor-tip de înscriere şi depunerea dosarelor se face de către părinte / tutore legal la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

  • prima etapă 11 aprilie – 10 mai 2022

  • a doua etapă 31 mai – 7 iunie 2022

Înscrierea se face la secretariat pe baza unei programări prealabile la numerele de telefon 0241 754000 / 0787 876 987, de luni până vineri între orele 09:30 – 13:00

Afişarea copiilor înmatriculaţi după prima etapă – 27 mai 2022

Afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare – 10 iunie 2022

 

Link pentru descărcare