Prezentarea Liceului Video


Înfiinţat în anul 1959, cu denumirea de Şcoala Medie Mixtă cu clasele I-XI, Liceul Teoretic are o lungă tradiţie, în învăţământul din Mangalia.

Răspunzând nevoii de a oferi tinerilor din Mangalia şi din împrejurimi o pregătire teoretică de calitate, instituţia a beneficiat de-a lungul timpului de un corp profesoral tânăr, entuziast şi de elevi care au reuşit profesional in cele mai variate domenii de activitate.

În anul 1965 titulatura s-a schimbat în Liceul Teoretic cu clasele I-XII. Deşi în 1977, când regimul comunist pune accent pe învăţământul tehnologic, liceul a fost transformat în Liceul Industrial nr. 2, învăţământul de factură real – umanistă a continuat în Mangalia, în incinta liceului funcţionând şi clase cu profil teoretic.

În anul 1990 a existat oportunitatea revenirii Liceului Industrial nr. 2 la vechea structură, dar Consiliul Profesoral al liceului a hotărât transformarea lui în Liceu Economic, având în vedere potenţialul turistic al oraşului.

În acelaşi an, la propunerea Inspectorului Şcolar General, prof. Gheorghe Andrei şi a Ministrului Educaţiei Naţionale de atunci, Guvernul României a aprobat reînfiinţarea Liceului Teoretic.

Acesta a funcţionat timp de 8 ani în căminul Grupului Şcolar Industrial „Ion Bănescu”, iar în 1998 i-a fost destinat un sediu nou, pe strada Rozelor, nr.36.

Odată cu acest eveniment şi-a schimbat titulatura în Liceul Teoretic „Callatis”, iar inaugurarea noului sediu s-a făcut în prezenţa prof. univ. dr. Andrei Marga, ministru al MEN, a prof. Gheorghe Andrei , inspector şcolar general al ISJ Constanţa în acea perioadă şi a altor personalităţi.

Construcţia liceului a fost definitivată în anul 2000 (aripa nouă), iar a sălii de sport, în 2004.

Dacă până în 1998 au funcţionat doar clase de liceu, profil real şi uman, începând cu anul 1999 s-au înfiinţat clase primare, iar din 2000 şi clase gimnaziale, câte două pe nivel.

Astfel, în cadrul liceului s-a realizat o continuitate a învăţământului, de la cel primar, la cel gimnazial şi liceal, crescând în mod semnificativ calitatea învăţământului şi diversificând opţiunile şcolare ale elevilor.

Actualmente, cei 1180 de elevi ai liceului beneficiază de un învăţământ de calitate, fiind îndrumaţi de un colectiv de 55 de cadre didactice, 40 având gradul didactic I, într-un spaţiu primitor, dotat cu mijloace moderne de învăţământ.

Liceul Teoretic „Callatis” a avut onoarea de a fi gazda unor manifestări de amploare precum: Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-umane – 2005, Conferinţa Balcanică de Ştiinţe Matematice – 2007, Olimpiada Naţională de Matematică – 2009, Conferinţa Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar – 2009.

În cei 20 de ani care au trecut de la înfiinţarea lui, liceul nostru a fost cadrul în care au învăţat şi s-au format ca oameni câteva mii de elevi, au lucrat ca profesori şi învăţători peste o sută de cadre didactice şi personal auxiliar.

Ne-am bucurat de rezultatele deosebite ale elevilor noştri la olimpiade, concursuri, manifestări culturale, de participarea la tabere şi excursii, în activităţi de voluntariat.

Am avut mereu alături părinţii, autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale.

Prin realizările elevilor şi ale cadrelor didactice, prin implicarea în proiecte şi programe educaţionale, prin organizarea unor manifestări de anvergură, Liceul Teoretic „Callatis” se integrează în familia liceelor teoretice de elită din judeţul Constanţa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAimg_0412img_0400img_0395