Programul national pilot de tip “Scoala dupa scoala”

NORMELE METODOLOGICE din 19 februarie 2021 de aplicare a Programului national pilot de tip “Scoala dupa scoala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv

Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aflati in risc de parasire timpurie a scolii si/sau in risc ori in situatie de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic, care indeplinesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, intrucat nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiaza de conexiune/conexiune fiabila la internet;
b) elevul se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau are situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele scolare obtinute in semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul semestrului in derulare.

CALENDAR

25 februarie-2 martie 2021 –  Informarea de catre unitatile de invatamant a potentialilor beneficiari si a parintilor acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului national pilot de tip “Scoala dupa scoala“, prin afisarea acestora la loc vizibil si postarea pe site-ul unitatii de invatamant

25 februarie-3 martie 2021 –  Depunerea de catre parinti a solicitarilor scrise de inscriere a elevului in program

4 martie 2021 –  Transmiterea de catre unitatile de invatamant in care exista elevi eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip “Scoala dupa scoala” catre inspectoratele scolare a datelor cu privire la numarul de elevi eligibili si a optiunii cu privire la organizarea activitatilor remediale la nivelul unitatii de invatamant (adresa de email isj-cta@isjcta.ro)
5 martie 2021 –  Stabilirea de catre inspectoratele scolare a unitatilor de invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul Programului national pilot de tip “Scoala dupa scoala“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activitati

Descarcare: